География
География, 12.09.2019 23:20, assya04

На каком материке и в какой его части находятся горы между какими параллелями и меридианами горы гималай

Похожие вопросы:

Иконка предмета
География, 03.03.2019 23:30
❗️ : 1)определите, какому типу климата соответствует каждая климатограмма. 2)составьте характеристику по схеме: а)чему равны средние температуры июля и января? б)сколько выпадает осадков в январе и июле? в какой месяц выпадает больше всего осадков, сколько? //upd: 20 , заранее всем безумно
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 10.03.2019 10:02
10 ! где и почему распространена вечная мерзлота? какие процессы связаны с сезонным замерзанием оттаиваниям верхнего слоя? какой рельеф при этом образуется?
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 10.03.2019 10:14
Размещения -культурных регионов ​
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 10.03.2019 12:46
Составить таблицу по почв россии /типы почв/условия образования/ характеристика/
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 10.03.2019 23:07
1. укажіть варіант відповіді, в якому правильно вказано тип електростанції, назва і район розміщення: а гес – южно-українська – м. южноукраїнськ (миколаївська обл.) б аес – рівненська – м. рівне (рівненська обл.) в тес – вуглегірська – м. щастя (донецька обл.) г гес – теребле-ріцька – м. світловодськ (закарпатська обл.) 2. найбільшим центром вітчизняної кольорової металургії є: а київ б кривий ріг в запоріжжя г миколаїв 3. назвіть чинник, який відіграє провідну роль у розміщенні підприємств електронної промисловості: а матеріалоємний б наукоємний в споживчий г енергетичний 4. зазначте варіант відповіді, в якому правильно вказано вид машинобудування, центр і продукція, що випускається: а важке машинобудування – харків – ракети б транспортне машинобудування – луцьк – вантажні автомобілі в сільськогосподарське машинобудування – харків – культиватори г енергетичне машинобудування – миколаїв – газотурбіни 5. зазначте неправильне твердження: «до сприятливих умов розвитку хімічної промисловості в україні належать»: а великі запаси хімічної сировини б наявність висококваліфікованих трудових ресурсів в великі обсяги промислових відходів г значні водні ресурси 6. на вашу думку, м. кривий ріг є: а промисловим центром б промисловим вузлом в промисловим кущем г промисловим пунктом завдання 7-8. виберіть три правильні відповіді 7. оберіть причини розміщення у м. черкасах підприємства з виробництва азотних добрив: а через місто проходить трансконтинентальний газопровід б місто стоїть на березі р. дніпро в місто розташоване в центрі великого району товарного сільського господарства г у місті функціонує політехнічний інститут, що готує кадри для хімічної промисловості д біля міста розробляють велике родовище апатитів е у місті розміщено гес 8. оберіть причини розміщення у м. кропивницькому нового підприємства з виробництва ливарного чавуну у 2016 р. а підприємство постачає свою продукцію у рамках виробничої кооперації з машинобудівним заводом, що діє у цьому місті б у місті наявні достатні водні ресурси для виробництва в у місті є кваліфіковані трудові ресурси г місто є основним залізничним вузлом півдня україни д більшість ливарного чавуну постачають за кордон е поряд із містом видобувають кам’яне вугілля є у місті є промислові поклади залізної руди установіть відповідність 9. установіть відповідність між центрами легкої промисловості україни та їхньою спеціалізацією. 1 м. березань київської області а хутряний текстиль 2 м. рівне б неткані матеріали 3 м. ромни сумської області в гардинно-тюлеві полотна 4 м. червоноград львівської області г панчішно-шкарпеткові вироби д верхній одяг
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 11.03.2019 17:06
Переведите именнованные масштабы начисленные в 1см.100м
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 11.03.2019 17:11
Написать особенности рельефа: 1) подводной окраины. 2) материковое подножье. 3) котловин. написать геологический процесс: 1) ложе океана. заранее огромное + 15 ! !
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 11.03.2019 17:13
Составить характеристику гор кордильеров кратко
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 11.03.2019 17:15
Чему равен показатель естественного прироста города n, если абсолютный естественный прирост за год составил 1000 человек, а средняя численность населения в первом квартале этого года 30000, во втором 29000, а в третьем -31000, а в четвертом квартале-30400
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 11.03.2019 20:14
Как меняется распространение организмов в океанах с изменением климата?
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 12.03.2019 09:45
Сократить текст до 4-5 предложений. написать 4 вопроса по тексту. хелп
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 12.03.2019 16:05
Назовите не менее 4 причин по которым казахстан кыргызстан узбекистан туркменистан таджикистан отнесены к одному региону? ​
Ответов: 1
У тебя есть свой ответ?
На каком материке и в какой его части находятся горы между какими параллелями и меридианами горы гим...
Отправлено

Вопросы по другим предметам:

Категория
Окружающий мир, 05.09.2019 09:50
Категория
Русский язык, 05.09.2019 09:50
Категория
Русский язык, 05.09.2019 09:50
Категория
Русский язык, 05.09.2019 09:50

Популярные статьи сегодня

Категория
Кулинария-и-гостеприимство, 15.11.2019 14:25
Знаешь верный ответ?
На каком материке и в какой его части находятся горы между какими параллелями и...
Отправлено